ก่อนเริ่มต้นใช้งานเครื่องปั่นน้ำผลไม้ ผู้ใช้ควรทำการศึกษาคู่มือการใช้ให้เข้าใจเสียก่อน เพราะการที่เราเริ่มต้นใช้งานเครื่องปั่นโดยที่ไม่รู้วิธีการใช้อย่างถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ใช้ รวมไปถึงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่องปั่นของเราได้หากใช้งานแบบผิดวิธี ในทางกลับกัน หากผู้ใช้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องปั่นที่ดีอย่างถูกต้อง ก็จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปั่นเป็นไปตามที่เราต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องให้ยาวนานขึ้น เพราะฉะนั้นผู้ใช้มือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใช้งานเครื่องปั่นที่ดีอย่างไรดี